تربیت جنسی کودک: نکات تربیتی و آموزشی، بهترین سن

چرا والدین درباره‌ی آگاه کردن فرزند خود از مسائل جنسی واهمه دارند؟ والدین تصور می‌کنند که آگاهی فرزندشان نسبت به مسائل جنسی آن‌ها را گمراه خواهد کرد. شاید تا حدودی این استدلال درست باشد اما این نکته را نمی‌بینند که رسانه‌های مجازی اینترنت یا شبکه‌های ماهواره‌ای همین مسائل را به‌صورت نادرست به کودک و [...]