داروی آلپرازولام

آلپرازولام نام‌های تجاری: نیراوام، زاناکس، زاناکس ایکس آر Alprazolam Pronunciation: al PRAH zoe lam نمانام Names: Niravam, Xanax, Xanax XR فهرست اطلاعات   مهم‌ترین اطلاعاتی که باید در مورد آلپرازولام بدانیم چیست؟ آلپرازولام چیست؟ [...]

داروی ملاتونین

ملاتونین: تنظیم خواب، عوارض، نحوه مصرف MELA فهرست اطلاعات مهم‌ترین اطلاعاتی که باید در مورد ریتالین بدانیم چیست؟ ریتالین چیست؟ چه کسی نباید  ریتالین مصرف کند؟ چگونه باید  ریتالین را مصرف کنم؟ چه اتفاقی [...]

داروی آمی تریپتیلین

فهرست اطلاعات مهم‌ترين اطلاعاتي كه بايد در مورد آمی تریپتیلین بدانيم چيست؟ آمی تریپتیلین چيست؟ قبل از مصرف آمی تریپتیلین باید درباره چه چیزهایی با پزشکم صحبت کنم؟ چگونه بايد آمی تریپتیلین [...]